16 febrer 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Acollir la Paraula

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL – (Cicle A) – 5 de gener de 2014
Salm 147 (146-147)

Dóna bo de cantar al nostre Déu

1 Al·leluia!

Lloeu el Senyor:
dóna bo de cantar al nostre Déu,
és agradós de cantar-li lloances.

2 El Senyor reconstrueix Jerusalem,
aplega els dispersats d’Israel.
3 Guareix els cors desfets
i els embena les ferides.

4 Té comptat el nombre dels estels,
els crida cada un pel seu nom.
5 És gran el Senyor, i és molt poderós,
és infinita la seva saviesa.
6 El Senyor sosté els desvalguts,
però abat els injustos fins a terra.

7 Entoneu accions de gràcies al Senyor,
canteu amb les cítares al nostre Déu.
8 Ell cobreix el cel de nuvolades,
assegura les pluges a la terra,
fa néixer l’herba a les muntanyes.
9 Dóna l’aliment al bestiar
i a les cries dels corbs que l’hi reclamen.

10 No es complau en la força dels cavalls
ni en els peus lleugers del guerrer.
11 El Senyor es complau en els qui el veneren,
en els qui confien en el seu amor.

12 Glorifica el Senyor, Jerusalem;
Sió, canta lloances al teu Déu,
13 que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills;
14 manté la pau en el teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

15 Envia ordres a la terra,
corre de pressa la seva paraula.
16 Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada.
17 Llança el seu glaç com molles de pa:
tanta fredor, qui la pot resistir?
18 Envia la seva paraula, i tot es desglaça;
fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola.

19 Anuncia la seva paraula als fills de Jacob,
als fills d’Israel, els seus decrets i decisions.
20 No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Al·leluia!

Copyright © 2011 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides
______________________________________________________________________________________________________

COMENTARI DE GADI BOSCH

Acollir la Paraula

El salm 147 és un preciós cant de lloança i com bon amic orant em fa fixar en la importància de la paraula que esmenta dues vegades:

  Envia ordres a la terra,
      Corre de pressa la seva paraula (v. 15)

Anuncia la seva paraula als fills de Jacob (v. 19)

La Paraula és la persona de Jesucrist que s’ha manifestat com a Llum en la foscor. Saviesa que ens ajuda a comprendre i a assaborir la joia de viure acompanyats per Déu

Manté la pau en el teu territori
      I et sacia amb la flor del blat (v. 14)

Per acollir la Paraula cal fer silenci interior, en aquest silenci es va obrint el cor per rebre la Paraula i fer-la vida en nosaltres.

Gadi Bosch Pons

Opina

*

Translate »