23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Campanyes

Banner_Campanyes

 

Les campanyes són eines per fomentar la participació i la corresponsabilitat en els afers de l’Església. Un dels objectius d’Església Plural és facilitar el debat i la participació del laïcat en tots els àmbits de la vida eclesial. Els laics i les laiques som Església i per tant estem cridats a aportar els nostres punts de vist, reflexions i opinions en tots aquells temes o situacions que s’hi relacionen.

Hi ha moments que cal fer sentir la nostre veu de manera col·lectiva, ja sigui per participar en algun debat o motiu de reflexió, per denunciar algun fet o abús o bé per demanar quelcom que considerem necessari per conjunt de l’Església, particular, local o universal, o bé per la societat.

Així doncs, les campanyes que podem proposar poden ser de:

  • Participació. Debaten temes i aportant opinió.
  • Petició.
  • Denúncia.

La manera de portar a terme aquestes campanyes serà mitjançant plataformes que ens permetin, segons el cas, enviar correus electrònics al o als subjectes de la nostra petició o denúncia, o en altres moments poder fer una recollida de signatures electròniques per adherir-se a escrits o manifests, a fi que siguin enviats als seus destinataris.

Tota acció respondrà als criteris de transparència i de permetre la lliure expressió de les opinions de les persones que hi participen

Afavorir la participació.

Tota campanya necessita de la implicació de cadascú de nosaltres i que ho fem d’una manera activa, això vol dir que no n’hi ha prou en signar un escrit o enviar una correu electrònic, sinó que ens hem de convertir en agents dinamitzadors de la campanya en qüestió, donant-la a conèixer, animant a altres a participar-hi, compartir-la en les xarxes socials, i tot allò que serveixi per difondre-la el més àmpliament possible.

La sinodalitat.

La sinodalitat és un aspecte clau, recuperat pel Concili Vaticà II, de la vida eclesial, que promou la participació de tots els fidels, ordenats o no, en la presa de decisions a l’Església. Generalment, però, la sinodalitat, es vol circumscriure a l’àmbit episcopal, la qual cosa implica una pràctica limitativa de la mateixa.

La sinodalitat s’ha d’exercir no només a nivell universal, sinó que la seva pràctica ha de ser comuna en l’àmbit diocesà i parroquial.

Donades les limitacions que les institucions de l’Església posen a la participació del laïcat, és per aquest motiu que pren tot el seu sentit el crear espais on aquest es pugui expressar d’una manera lliure i plena, sense cap altra restricció que la correcció en les formes i el respecte a l’opinió de tothom.

Confiem que aquesta eina sigui ben valorada per tots vosaltres i que encertem en totes les campanyes que posem en marxa. com sempre comptem amb els vostres suggeriments per plantejar possibles accions i per valorar les que s’hagin iniciat.

Gràcies per la confiança

Església Plural

Translate »