23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Cañizares no és el perfil de bisbe que volem per a Barcelona

En els propers dies, en aquest espai, trobaràs un escrit adreçat a la Secretaria d’Estat del Vaticà i al prefecte de la  Congregació pels bisbes, a fi de recollir quantes més signatures millor que acompanyaran la carta en que plantejarem les raons per les que ens oposem al nomenament per la diòcesi de Barcelona o de qualsevol altra de catalana, d’un bisbe amb el perfil que acompanya al cardenal Antonio Cañizares.

Al nostre entendre, és molt important que aquesta campanya pugui recollir el màxim nombre de signatures, i així poder posar de manifest que els qui, des de l’àmbit eclesiàstic i polític estan promocionant la candidatura de Cañizares o altres eclesiàstics d’un tarannà similar, no estan buscant el millor per a la diòcesi barcelonina, sinó que tenen una clara intencionalitat de situar una persona que de manera manifesta no sintonitza ni amb la línia pastoral de l’Església catalana, ni tampoc amb la seva tradició cultural. Ben al contrari, creiem que si es confirmés el nomenament d’un bisbe amb les característiques pastorals, culturals i lingüístiques com les del cardenal Cañizares, es podria produir un rebuig generalitzat que afebliria el clima de renovació que s’està vivint amb l’arribada de Francesc al papat.

L’èxit d’aquesta campanya dependrà en bona part de la vostra acollida i també, fonamentalment, de la vostra implicació en escampar-la i animar altres persones a signar la carta.

Gràcies per la confiança

Església Plural

Resultat de la campanya:

Durant els dos mesos que va funcionar la campanya es varen recollir un total de 3.656 adhesions a la carta promoguda, que seguidament va ser lliurada amb les signatures al cardenal arquebisbe de Barcelona i als destinataris de la mateixa: Secretaria d’Estat del Vaticà, Congregació pels Bisbes, Nunciatura Apostòlica a Espanya i cardenal Cañizares.

Documents relacionats:

Escrit enviat a: Secretaria d’Estat del Vaticà, Congregació pels bisbes, Nunciatura Apostòlica a Espanya, Cardenal Cañizares. (Català)

Escrito enviado a Secretaría de Estado del Vaticano, Congregación para los Obispos, Nunciatura Apostólica en España, Cardenal Cañizares. (Castellano)

Enllaços relacionats:

30/07/2014.- L’Església de base de Catalunya es mobilitza pel perfil dels nous bisbes

02/05/2014.- Valoració d’Església Plural sobre la possibilitat de nomenar al cardenal Cañizares com a nou arquebisbe de Barcelona

02/05/2014.- El Vaticà sospesa nomenar arquebisbe de Barcelona al cardenal Cañizares

 

Translate »