16 febrer 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

El sínode de la família

Aquest mes d’octubre de 2014, d’aquí a dos mesos, l’Església catòlica celebrarà un sínode (és a dir, una reunió deliberativa de bisbes) dedicat monogràficament a la família.

La gran novetat d’aquest sínode serà que, per primera vegada, en aquest sínode es tindran en compte les opinions expressades pels fidels i els mossens, gràcies a una consulta que es va fer.

Caldria que s’aprofités aquesta ocasió per posar al dia la doctrina de l’Església sobre un tema tan important com la família, d’acord amb els progressos que la consciència dels fidels i dels mossens ha anat fent.

De manera especial jo voldria i creuria convenient que el sínode aprovés els principis següents:

*Considerar que hi ha diversos tipus de família:

la família basada en un matrimoni religiós;

la família basada en un matrimoni civil;

la família sense matrimoni, o unió lliure;

la família monoparental;

la família homosexual;

la família basada en una unió entre persones (o una persona) separades.

I que totes han de ser reconegudes i totes han de ser cristianes.

I que l’Església, quan parli de la família no digui «la família», sinó «les famílies».

*Aprovar l’ús lliure de mitjans de control de la natalitat, naturals i artificials.

*L’Església ha d’acceptar els fidels separats i tornats a casar amb naturalitat, sense cap discriminació. Perquè el divorci actual de mutu consens és completament diferent del divorci de l’època de Crist, de repudi de la dona per part de l’home. I no podem jutjar sobre el comportament d’aquestes persones.

*Despenalitzar les relacions sexuals prematrimonials, sobretot entre promesos.

*Acceptar la dissolució del matrimoni, de mutu consens, per causes greus. Les paraules de Crist es referien al divorci del seu temps.

*Tornar a la doctrina sobre avortament que l’Església havia ensenyat durant 18 segles: permetre l’avortament durant els primers 40 dies, quan se suposa que l’embrió no té encara el principi vital (ànima).

Antoni Ferret

Opina

*

Translate »