20 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Estancats

CORPUS CHRISTI – Cicle A – 18 de juny de 2017
Evangeli: Joan 6,51-58
Altres lectures d’aquest diumenge: Dt 8,2-3.14b-16a; 1Co 10,16-17; Salm: 147 (146-147)

ESTANCATS

El papa Francesc està repetint que les pors, els dubtes, la manca d’audàcia… poden impedir d’arrel impulsar la renovació que necessita avui l’Església. En la seva Exhortació L’alegria de l’Evangeli arriba a dir que, si quedem paralitzats per la por, un cop més podem quedar-nos simplement com «espectadors d’un estancament infecund de l’Església».

Les seves paraules fan pensar. Què podem percebre entre nosaltres? Ens estem mobilitzant per revifar la fe de les nostres comunitats cristianes o continuem instal·lats en aquest «estancament infecund» de què parla Francesc? On podem trobar forces per reaccionar?

Una de les grans aportacions del Concili Vaticà II va ser impulsar el pas des de la «missa», entesa com una obligació individual per complir un precepte sagrat, a «l’eucaristia» viscuda com a celebració joiosa de tota la comunitat per alimentar la seva fe, créixer en fraternitat i revifar la seva esperança en Jesucrist ressuscitat.

Sens dubte, al llarg d’aquests anys hem fet passos molt importants. Queden molt lluny aquelles misses celebrades en llatí en què el sacerdot «deia» la missa i el poble cristià anava a «oïr» la missa o a «assistir» a la celebració. Però, no estem celebrant l’eucaristia de manera rutinària i avorrida?

Hi ha un fet innegable. La gent s’està allunyant de manera imparable de la pràctica dominical, perquè no troba en les nostres celebracions el clima, la paraula clara, el ritu expressiu, l’acollida estimulant que necessita per alimentar la seva fe feble i vacil·lant.

Sens dubte, tots, preveres i laics, ens hem de preguntar què estem fent perquè l’eucaristia sigui, com vol el Concili, «centre i cimall de tota la vida cristiana». Per què roman tan callada i immòbil la jerarquia? Per què els creients no manifestem la nostra preocupació i el nostre dolor amb més força?

El problema és greu. ¿Hem de continuar «estancats» en una mena de celebració eucarística tan poc atractiva per als homes i dones d’avui? És aquesta litúrgia que estem repetint des de fa segles la que millor pot ajudar-nos a actualitzar aquell sopar memorable de Jesús on es concentra d’una manera admirable el nucli de la nostra fe?

José A. Pagola

Articles relacionats

Opina

*

Translate »