23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Fes-te soci / sòcia

D’entre les diverses formes de participar en els projectes d’Església Plural, la de soci/sòcia de ple dret és la que ofereix el major grau d’implicació.

Els socis d’Església Plural, tal i com queda recollit en els Estatuts, tenen, a més dels drets de tota persona que col·labora amb l’associació, el dret de veu i vot en les assemblees de socis, i a poder presentar-se per formar part dels òrgans rectors de l’entitat.

Poden associar-se a Església Plural qualsevol persona major d’edat, o major de setze anys, emancipats o amb permís del pare, mare, tutor/a, així com també qualsevol persona jurídica sense afany de lucre, que acceptin l’objecte social d’Església Plural, els principis fundacionals, els Estatuts i el reglament de règim intern.

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

DNI; NIF; CIF; NIE (obligatori)

Adreça (obligatori)

Població (obligatori)

Comarca/Província (obligatori)

Bisbat

Telèfon (obligatori)

Adreça electrònica (obligatori)

Quota: (obligatori)
20 €50 €Altre import

Periodicitat: (obligatori)
TrimestralSemestralAnual

Si has escollit "Altre import", en el quadre "Comentaris" pots indicar la quantitat de la teva aportació.

Formes de pagament: (obligatori)
Domiciliació bancàriaTransferència

Per garantir la privacitat i seguretat de les teves dades bancàries, properament ens posarem en
contacte telefònic amb tu, perquè ens les facilitis.

Comentaris

Translate »