21 març 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Nou començament

ASCENSIÓ DEL SENYOR – Cicle B – 13 de maig de 2018
Evangeli: Marc 16,15-20
Altres lectures d’aquest diumenge: Ac 1,1-11; Ef 1,17-23; Salm: 47 (46)

NOU COMENÇAMENT

Els evangelistes descriuen amb diferents llenguatges la missió que Jesús confia als seus seguidors. Segons Mateu han de «fer deixebles» que aprenguin a viure com ell els ha ensenyat. Segons Lluc, han de ser «testimonis» del que han viscut al seu costat. Marc ho resumeix tot dient que han de «proclamar l’Evangeli a tota la creació».

Els que s’acosten avui a una comunitat cristiana no es troben directament amb l’Evangeli. El que perceben és el funcionament d’una religió envellida, amb greus signes de crisi. No poden identificar amb claredat a l’interior d’aquesta religió la Bona Notícia provinent de l’impacte provocat per Jesús fa vint segles.

D’altra banda, molts cristians no coneixen directament l’Evangeli. Tot el que saben de Jesús i el seu missatge és el que poden reconstruir de manera parcial i fragmentària, recordant el que han sentit de catequistes i predicadors. Viuen la seva religió privats del contacte personal amb l’Evangeli.

Com podran proclamar-lo si no el coneixen a les seves pròpies comunitats? El Concili Vaticà II ha recordat una cosa massa oblidada en aquests moments: «L’Evangeli és, en tots els temps, el principi de tota la seva vida per l’Església». Ha arribat el moment d’entendre i configurar la comunitat cristiana com un lloc on el primer és acollir l’Evangeli de Jesús.

Res pot regenerar el teixit en crisi de les nostres comunitats com la força de l’Evangeli. Només l’experiència directa i immediata de l’Evangeli pot revitalitzar l’Església. D’aquí a uns anys, quan la crisi ens obligui a centrar-nos només en l’essencial, veurem amb claredat que res és més important avui per als cristians de reunir-nos a llegir, escoltar i compartir junts els relats evangèlics.

El primer és creure en la força regeneradora de l’Evangeli. Els relats evangèlics ensenyen a viure la fe no per obligació, sinó per atracció. Fan viure la vida cristiana no com a deure, sinó com irradiació i contagi. És possible introduir a les parròquies una dinàmica nova. Reunits en petits grups, en contacte amb l’Evangeli, anirem recuperant la nostra veritable identitat de seguidors de Jesús.

Hem de tornar a l’Evangeli com a nou començament. Ja no serveix qualsevol programa o estratègia pastoral. D’aquí a uns anys, escoltar junts l’Evangeli de Jesús no serà una activitat més entre d’altres, sinó la matriu des de la qual començarà la regeneració de la fe cristiana a les petites comunitats disperses enmig d’una societat secularitzada.

Té raó el papa Francesc quan ens diu que el principi i motor de la renovació de l’Església en aquests temps hem de trobar-lo en «tornar a la font i recuperar la frescor original de l’Evangeli».

José A. Pagola

Articles relacionats

Opina

*

Translate »