24 maig 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Recuperar Jesús

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL (CICLE C) – 3 de gener de 2016
Evangeli: Joan 1,1-18
Altres lectures d’aquest diumenge: Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Salm 147 (146-147)

RECUPERAR JESÚS

Els creients tenim múltiples i molt diverses imatges de Déu. Des de nens ens anem fent la nostra pròpia idea d’ell, condicionats, sobretot, pel que anem sentint de catequistes i predicadors, allò que se’ns transmet a casa i a l’escola o el que vivim a les celebracions i actes religiosos.

Totes aquestes imatges que ens fem de Déu són imperfectes i deficients, i hem de purificar-les una i altra vegada al llarg de la vida. No ho hem d’oblidar mai. L’evangeli de Joan ens recorda de manera rotunda una convicció que travessa tota la tradició bíblica: «A Déu, ningú no l’ha vist mai».

Els teòlegs parlem molt de Déu, gairebé sempre massa; sembla que ho sabem tot d’ell: en realitat, cap teòleg no ha vist Déu. El mateix succeeix amb els predicadors i dirigents religiosos; parlen amb seguretat gairebé absoluta; sembla que al seu interior no hi ha dubtes de cap gènere: en realitat, cap d’ells no ha vist Déu.

Llavors, com purificar les nostres imatges per no desfigurar de manera greu el seu misteri sant? El mateix evangeli de Joan ens recorda la convicció que sustenta tota la fe cristiana en Déu. Només Jesús, el Fill únic de Déu, és «qui l’ha revelat». Enlloc ens descobreix Déu el seu cor i ens mostra el seu rostre com en Jesús.

Déu ens ha dit com és encarnant-se en Jesús. No s’ha revelat en doctrines i fórmules teològiques sublims sinó en la vida entranyable de Jesús, en el seu comportament i el seu missatge, en el seu lliurament fins a la mort i en la seva resurrecció. Per aproximar-nos a Déu hem d’apropar-nos a l’home en el qual ell surt al nostre encontre.

Sempre que el cristianisme ignora Jesús o l’oblida, corre el risc d’allunyar-se del Déu veritable i de substituir-lo per imatges distorsionades que desfiguren el seu rostre i ens impedeixen col·laborar en el seu projecte de construir un món nou més alliberat, més just i més fratern. Per això és tan urgent recuperar la humanitat de Jesús.

No n’hi ha prou amb confessar Jesucrist de manera teòrica o doctrinal. Tots necessitem conèixer Jesús des d’un acostament més concret i vital als evangelis, sintonitzar amb el seu projecte, deixar-nos animar pel seu esperit, entrar en la seva relació amb el Pare, seguir-lo de prop dia a dia. Aquesta és la tasca apassionant d’una comunitat que viu avui purificant la seva fe. Qui coneix i segueix Jesús va gaudint cada vegada més de la bondat insondable de Déu.

José A. Pagola

Articles relacionats

Opina

*

Translate »