22 maig 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Què fem

L’activitat d’Església Plural ha anat creixent al llarg dels anys de funcionament de l’Entitat. El que en un primer moment era un projecte centrat en una pàgina web, principalment informativa, i en la celebració d’una activitat anual, la Diada pel respecte a la pluralitat en l’Església, ha anat donant pas a un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu, la creació d’una xarxa de persones, l’intercanvi d’informació, experiències i reflexions, la formació personal, i la presència pública d’una sensibilitat eclesial que percep l’Evangeli de Jesús com una invitació esperançada a la plenitud humana i a una convivència fonamentada en l’Amor creador.

Concretament els eixos principals de l’activitat són:

1. La creació i el manteniment d’aquesta pàgina web, que permet una comunicació i participació interactiva de totes aquelles persones que hi vulguin entrar i/o particpar.

2.  L’organització d’actes que tenen per objecte la difusió dels objectius d’Església Plural i l’ampliació de la base de persones que s’hi relacionen.

3.  La sensibilització de la importància de reclamar i practicar la corresponsabilitat eclesial com a camí ver l’objectiu d’una Església més propera a l’Evangeli.

4.  El reconeixement a aquelles trajectòries personals que poden servir d’exemple i encoratjament, i la promoció de projectes que cerquin avançar en els camps pastoral i d’atenció als més necessitats.

4. La denúncia d’aquelles actituds que entenem contràries a l’esperit evangèlic.

5. La presència pública que ajudi a la societat a percebre que l’Església no comença i acaba en la jerarquia. Que molts cristians i cristianes viuen la fe com quelcom que els ajuda a perfeccionar la seva humanitat limitada, a viure amb esperança i joia, a relacionar-se amb els altres amb respecte, tolerància i voluntat de servei, a posar-se a disposició de la societat respectant els marcs de relació democràticament establerts, a dialogar amb la cultura, el pensament i la ciència, i a denunciar les injustícies amb llibertat d’esperit i treballar per un món més just i solidari.

6.  La formació i la reflexió com a camí vers l’autonomia personal, la capacitat de decisió, la coherència ètica, l’assumpció i promoció dels valors evangèlics i el discerniment fonamentat.

 

 

Translate »