23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Què volem

Església Plural vol contribuir a fer present la veu d’unes sensibilitats eclesials que generalment no disposen d’espai públic.

Església Plural vol participar en una societat que es reconeix positivament com a laica i expressar un projecte, que desitja compartit pel major nombre de persones possible, d’un catolicisme eminentment fonamentat en la persona i l’esperit de Jesús, servidor de tothom i especialment dels més desvalguts, i obert fraternalment a totes les altres confessions cristianes i a totes les tradicions religioses que cerquen la dignitat i la plenitud de tota la creació.

Els objectiu generals són:

Contribuir a dinamitzar, reforçar l’autoestima, i a impulsar l’acció i la presència, en els espais eclesiàstics i socials, de totes aquelles persones i grups que viuen la seva fe cristiana amb diàleg amb l’Evangeli. Que cerquen una vida comunitària, d’Església i de relació amb el món, que pren com a punt de partida l’experiència evangèlica i l’esperit, les intuïcions  i les directrius del Concili Vaticà II.

I en concret:

Oferir, a les dones i homes de les Esglésies de Catalunya, un espai de diàleg i de participació que faci possible un nou marc de relacions eclesials, iniciat amb la proclamació, per part de Joan XXIII, d’un l’aggiornamento, i on s’accepti i es posi en pràctica la corresponsabilitat, la diversitat i la pluralitat. Un espai creat des de la llibertat responsable que brolla de l’Evangeli i des del fet de no estar vinculats a cap institució eclesiàstica que pugui mediatitzar la nostra actuació.

Impulsar la coordinació entre aquelles persones, grups i entitats que, arreu del Països Catalans, treballen per un model d’Església oberta i plural; acollidora i portadora d’esperança; respectuosa i defensora dels drets de les persones i solidària amb tots els qui pateixen, per tal que la nostra veu tingui ressò i tots els fidels i els ciutadans en general puguin percebre els diferents rostres de l’Església.

Difondre i posar a l’abast del màxim nombre de persones, tota la informació i opinió que es produeix, i que habitualment els mitjans de comunicació no se’n fan ressò: notícies d’església: local o d’arreu del món; escrits, actes i tota mena d’iniciatives que ens ajudin a adonar-nos, que malgrat les dificultats, l’Esperit actua en la vida de la base de les Esglésies.

Promoure propostes de formació que ajudin a construir una base sòlida des d’on cada persona pugui fer el seu propi discerniment i respondre als reptes que l’Esperit, l’Església i la societat dia a dia ens planteja.

Translate »