23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Qui som

Església Plural es va constituir a Barcelona l’any 2001, i es formalitzà com una associació de dret privat, inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, l’any 2003. Disposa de personalitat jurídica pròpia, i es regula segons la normativa comuna d’aquesta mena d’entitats i els seus propis Estatuts.

Església Plural està formada per cristians i cristianes de base, principalment laics i laiques, provinents de diferents àmbits de l’Església catalana, amb una clara voluntat de treballar per a la reforma de l’Església catòlica, on ens sentim profundament arrelats, recollint l’esperit del Concili Vaticà II, i constituir-nos en punt de trobada d’aquelles persones, grups i entitats que comparteixen la necessitat d’un espai comú que ajudi a entrelligar inquietuds, informació, propostes i formació entre els qui pretenem tenir una Església més plural i pròxima a les realitats i necessitats de les persones de la nostra època.

Els socis i sòcies d’Església Plural són les persones fundadores i aquelles altres persones que durant aquests anys han manifestat la voluntat de ser-ho. També disposem de col·laboradores i col·laboradors estables i altres d’esporàdics.

Església Plural està oberta a qualsevol grup, persona o entitat d’arreu de l’espai sociocultural català i vol esdevenir una eina al servei de totes les esglésies dels Països Catalans, amb una clara voluntat de disposar d’equips territorials que actuïn en tots els bisbats dels territoris de parla catalana.

Església Plural forma part, en representació de Catalunya, de la xarxa europea per una Església alliberadora (European Network Church on the Move ).

Translate »