23 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Xarxa Europea per una Església Alliberadora (EN-RE)

 

 

ESGLÉSIA PLURAL MEMBRE DE LA EN-RE

Església Plural va presentar el 2007 la seva petició per ingressar, com a membre de ple dret, a la EN-RE (European Network Church on the Move), en representació de Catalunya, ja que fins aleshores l’altra entitat catalana que ja hi pertanyia, el CDE (Col·lectiu de Dones en l’Església) estava dins de la delegació espanyola.

El 1 de maig de 2008, en el transcurs de 18a Trobada anual de EN-RE celebrada a la ciutat francesa d’Estrasburg,  Església Plural va ser admesa com a membre de ple dret a la EN-RE i així s’aconseguia que Catalunya tingués representació pròpia, i per tant dret de vot (cada país té dos vots en l’Assemblea General). El nom de la xarxa a Catalunya passa a ser el de “Xarxa Europea per una Església Alliberadora”, mantenint l’acrònim EN-RE.

Amb la incorporació d’Església Plural, la Xarxa passa a agrupar 28 entitats i a representar 17 països.

El 2009 el CDE (Col·lectiu de Dones en l’Església) demana integrar-se en la representació catalana i donar-se de baixa de l’espanyola. Així, en l’actualitat, Catalunya disposa de dues entitats que la representen, i per tant dos vots a l’Assemblea General de la Xarxa.

QUÈ ÉS I COM SORGEIX LA EN-RE

El seu orígen es remunta a una trobada a París, el 1987, sobre la reforma de l’Església. D’aquella trobada va sorgir la coneixença entre l’alemany Ger Wild i el francès Hubert Tournès, que juntament amb l’holandès Moviment Vuit de Maig, varen constituir el 1990 l’anomenada “Conferència Europea de Drets i Llibertats en l’Església” (CEDLE).

EN-RE és una organització plenament democràtica, ja que els seus càrrecs són escollits cada any durant la sessió plenària de l’Assemblea. Cap càrrec rep cap mena de remuneració per ser-ho.  Els Estatuts disposen l’existència de dos òrgans de govern: la Secretaria, que és executiva, i el Grup de Coordinació que té una tasca assessora. Els membres del primer també pertanyen al segon. Les decisions i/o recomanacions de cada òrgan estan sempre subjectes a les votacions dels delegats en la Sessió Plenària de treball de l’Assemblea General anual. Aquesta assemblea té una periodicitat anuals i es fa cada vegada en un país diferent. La 20a. assemblea es va celebrar a Barcelona el 2010 i Església Plural va ser l’entitat amfitriona en representació de Catalunya.

LA EN-RE I EL CONSELL D’EUROPA

EN-RE és una entitat acreditada com a ONG dins la comissió d’Educació i Cultura de la Conferència Internacional d’Organitzacions No Governamentals del Consell d’Europa. Fins el moment de la seva mort, Hubert Tournés va ser secretari del grup assessor de la Plataforma Parlamentària Europea per la laïcitat en la política, i un dels fundadors de l’Aliança per una Europa Laica.

Aquest és l’enllaç amb la pàgina oficial de EN-RE

 

Translate »