18 abril 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Ètica del “més i/o millor”? O del “diferent?”

ÈTICA DEL “MÉS I/O MILLOR”? O DEL “DIFERENT?” Diumenge VII de durant l’any, 24 de febrer del 2019 Josep M. Balcells, escolapi L’Ètica cristiana o dimanant de l’Evangeli, per dir-ho millor, no és tan sols de superació, que no és pas poc, sinó “tallats” segons la manera de fer i d’obrar de Jesús, això ens […]

Creixement i creativitat

ASCENSIÓ DEL SENYOR – Cicle C – 8 de maig de 2016Evangeli: Lluc 24,46-53Altres lectures d’aquest diumenge: Ac 1,1-11; Ef 1,17-23; Salm 47 (46) CREIXEMENT I CREATIVITAT Els evangelis ens ofereixen diverses claus per entendre com van començar la seva marxa històrica les primeres comunitats cristianes sense la presència de Jesús al capdavant dels seus […]

«Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi»

DIUMENGE XX DURANT L’ANY – (Cicle A) – 17 d’agost de 2014 Salm: 67 (66) Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi 2 Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, que ens faci veure la llum de la seva mirada. 3 La terra coneixerà els teus designis i tots els pobles veuran la […]

«Vetlles per la terra i l’enriqueixes a mans plenes»

DIUMENGE XV DURANT L’ANY – (Cicle A) – 13 de juliol de 2014 Salm: 65 (64) (…) 10 Vetlles per la terra i la regues, l’enriqueixes a mans plenes. El rierol de Déu desborda d’aigua: així prepares els sembrats. Prepares la terra 11 amarant els seus solcs, desfent-ne els terrossos, ablanint-la amb els xàfecs i […]

«És beneït el teu nom…»

SANTÍSSIMA TRINITAT – (Cicle A) – 15 de juny de 2014 Salm: Dngr 3,52-56 Càntic dels tres joves 52 Ets beneït, Senyor, Déu dels nostres pares: glòria i lloança per sempre. És beneït el teu nom gloriós i sant: glòria i lloança per sempre. 53 Ets beneït al temple de la teva glòria: glòria i […]

Memòria agraïda

DIUMENGE VII DURANT L’ANY – (Cicle A) – 23 de febrer de 2014 Salm 103 (102) Beneeix el Senyor, ànima meva Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el seu sant nom. 2 Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis dels seus favors. 3 Ell et perdona les culpes i et guareix […]

Translate »