24 maig 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

El cor del cor…

EL COR DEL COR… Diumenge XXII de durant l’any, 2 de setembre del 2018 Josep M. Balcells, escolapi És l’equivalent al pinyol de la fruita dolça. Allí és on hi ha la vida. Bé que ens mengem la polpa deliciosa, perquè a la vida hi ha la dolçor i la mel d’allò que, per més […]

La queixa de Déu

DIUMENGE XXII DURANT L’ANY – Cicle B – 2 de setembre de 2018 Evangeli: Marc 7,1-8.14-15.21-23 Altres lectures d’aquest diumenge: Dt 4,1-2.6-8; Jm 1,17-18.21b-22.27; Salm: 15 (14) LA QUEIXA DE DÉU Un grup de fariseus de Galilea s’acosta a Jesús en actitud crítica. No vénen sols. Els acompanyen alguns mestres vinguts de Jerusalem, preocupats sens […]

Pren-te temps per a…

PREN-TE TEMPS PER A… Diumenge XIX de durant l’any, 7 d’agost del 2016Josep M. Balcells, escolapi Començo per una qüestió circumstancial i a més personal. Cada any als volts d’aquests dies, un grup que des de fa unes bones anyades, ens reunim en una Casa d’Exercicis (o l’equivalent d’avui dia), ens apleguem amb el desig […]

Espiritualitat litúrgica

ESPIRITUALITAT LITÚRGICA Corpus, Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, 29 de maig, 2016Josep M. Balcells, escolapi Empeltats ja en i amb el què dèiem diumenge passat, cal no perdre mai de vista el frontispici de tota espiritualitat cristiana, l’únic manament (que no ho és, sinó invitació, implicació, posar tot el què som, podem […]

«Sigui enaltit el Déu que em salva!»

DIUMENGE XXX DURANT L’ANY – (Cicle A) – 26 d’octubre de 2014 Salm: 18 (17), 2-4; 47, 51ab T’estimo, Senyor, força meva T’estimo, Senyor, força meva! Senyor, ets roca i muralla que m’allibera; Déu meu, penyal on m’emparo, escut i baluard, força que em salva! Clamo al Senyor, que és digne de ser lloat: ell […]

Crida a la joia de l’evangeli

CRIDA A LA JOIA DE L’EVANGELI Diumenge XVII de durant l’any, 27 de juliol del 2014 Josep M. Balcells, escolapi Permeteu que torni una vegada més –i no crec pas que sigui l’última- a fer citacions que volen ser crides tant a mi mateix com a vosaltres, amics meus, molts de vosaltres amb amistat virtual… […]

Fiar-se: una forma de pregar

DIUMENGE II DE QUARESMA – (Cicle A) – 16 de març de 2014 Salm 33 (32) Justos, aclameu el Senyor 1 Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes. 2 Celebreu el Senyor amb la lira, canteu-li amb l’arpa de deu cordes; 3 dediqueu-li un càntic nou, toqueu acompanyant l’aclamació. 4 Perquè la […]

Estimar els Salms

DIUMENGE VI DURANT L’ANY – (Cicle A) – 16 de febrer de 2014 Salm 119 (118) Feliços els homes de conducta irreprensible 1 Feliços els homes de conducta irreprensible, que segueixen la Llei del Senyor. 2 Feliços els homes que guarden el seu pacte i cerquen el Senyor amb tot el cor, 3 no cometen […]

Néixer de bell nou

BAPTISME DEL SENYOR – (Cicle A) – 12 de gener de 2014 Salm 29 (28) Doneu al Senyor glòria i poder Doneu al Senyor, fills de Déu, doneu al Senyor glòria i poder. 2 Doneu al Senyor la glòria del seu nom. Adoreu el Senyor: s’apareix la seva santedat. 3 La veu del Senyor es […]

Acollir la Paraula

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL – (Cicle A) – 5 de gener de 2014 Salm 147 (146-147) Dóna bo de cantar al nostre Déu 1 Al·leluia! Lloeu el Senyor: dóna bo de cantar al nostre Déu, és agradós de cantar-li lloances. 2 El Senyor reconstrueix Jerusalem, aplega els dispersats d’Israel. 3 Guareix els cors desfets […]

Translate »