20 juliol 2018

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Viure perdonant

DIUMENGE XXIV DURANT L’ANY – Cicle A – 17 de setembre de 2017
Evangeli: Mateu 18,21-35
Altres lectures d’aquest diumenge: Sir 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Salm: 103 (102)

VIURE PERDONANT

Els deixebles han sentit dir a Jesús coses increïbles sobre l’amor als enemics, l’oració al Pare pels qui els persegueixen, el perdó a qui els fa mal. Segurament els sembla un missatge extraordinari, però poc realista i molt problemàtic.

Pere s’acosta ara a Jesús amb un plantejament més pràctic i concret que els permeti, almenys, resoldre els problemes que sorgeixen entre ells: recels, enveges, enfrontaments i conflictes. Com han d’actuar en aquella família de seguidors que caminen seguint els seus passos? En concret: «¿Quantes vegades he de perdonar al meu germà quan m’ofengui?».

Abans que Jesús li respongui, l’impetuós Pere se li avança a fer-li el seu propi suggeriment: «¿Set vegades?». La seva proposta és d’una generositat molt superior al clima justicier que es respira a la societat jueva. Va més enllà fins i tot del que es practica entre els rabins i els grups essenis, que parlen com a màxim de perdonar fins a quatre vegades.

No obstant això, Pere se segueix movent en el pla de la casuística jueva, on es prescriu el perdó com acord amistós i reglamentat per garantir el funcionament ordenat de la convivència entre els que pertanyen al mateix grup.

La resposta de Jesús exigeix posar-nos en un altre registre. En el perdó no hi ha límits: «No et dic set vegades, sinó setanta vegades set». No té sentit portar comptes del perdó. El que es posa a comptar quantes vegades està perdonant al germà s’endinsa per un camí absurd que arruïna l’esperit que ha de regnar entre els seus seguidors.

Entre els jueus era conegut el «Cant de venjança» de Lèmec, un llegendari heroi del desert, que deia així: «Caín serà venjat set vegades, però Lèmec ho serà setanta set». Davant d’aquesta cultura de la venjança sense límits, Jesús proposa el perdó sense límits entre els seus seguidors.

Les diferents posicions davant el Concili han anat provocant a l’interior de l’Església conflictes i enfrontaments de vegades molt dolorosos. La manca de respecte mutu, els insults i les calúmnies són freqüents. Sense que ningú els desautoritzi, sectors que es diuen cristians se serveixen d’Internet per sembrar agressivitat i odi, destruint sense pietat el nom i la trajectòria d’altres creients.

Necessitem urgentment testimonis de Jesús que anunciïn amb paraula ferma el seu Evangeli i que encomanin amb cor humil la seva pau. Creients que visquin perdonant i guarint aquesta obcecació malaltissa que ha penetrat a la seva Església.

José A. Pagola

Articles relacionats

Opina

*

Translate »